W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie” „Rodo”), informujemy, iż dane osobowe osób kontaktujących się z TECHNITRA Sp z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Józefitów 11 m. 3 dalej Administrator Danych), będą przetwarzane przez Administratora  w celu przekazywania Państwu informacji dotyczących usług i produktów oferowanych przez TECHNITRA Sp z o.o. oraz w celu udzielania odpowiedzi.,

W szczególności podczas składania zamówienia gromadzone są konkretne dane osobowe pozwalające na realizację zamówienia takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, kod pocztowy, kod wejściowy, numer telefonu, numer konta bankowego, oraz w zależności od rodzaju diety, preferencje żywieniowe.

Podstawą prawną do przetwarzania wymienionych wyżej danych osobowych jest realizacja warunków Umowy Sprzedaży cateringu dietetycznego.

Dane będą przetwarzane przez okres prowadzonej korespondencji oraz w trakcie realizacji usługi,  chyba że w tym czasie wyrazi Pani/Pan skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania.

Dane osobowe możemy udostępniać urzędom państwowym takim jak np. Urząd Skarbowy, czy inny podmiot, który będzie miał podstawę prawną do otrzymania danych osobowych.

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania Państwu informacji oraz do realizacji usługi.

W celu skorzystania z wskazanych praw mogą Państwo przesłać wniosek na adres Kraków ul. Józefitów 11 m. 3 listownie lub drogą elektroniczną mai krakow@box4fit.pl

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.